Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 23.04.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 23.04.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 328
23 kwietnia 2018 12:29 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert_003.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 10:43 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wyjasnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 13:41 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [szop.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl