Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2018.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia 05.01.2018 roku do godz. 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi 05.01.2017 roku o godz. 10 : 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 146
10 stycznia 2018 07:31 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 08:11 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 11:08 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl