Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II

Przetargi

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II” są roboty budowlane obejmujące: ‒ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego – tłucznia...

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II »

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych...

czytaj więcej o ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO »

Dostawa mieszanki kamiennej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę mieszanki kamiennej na remont...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki kamiennej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Zamawiający, Gmina Mochowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo. Przedmiotem...

czytaj więcej o Dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo »

Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Zamawiający, Gmina Mochowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo. Przedmiotem zamówienia...

czytaj więcej o Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Zamawiający, Gmina Mochowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo. Przedmiotem...

czytaj więcej o Dostawa Internetu wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem i instalacją do gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Zamawiający, Gmina Mochowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem i instalacją do gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy...

czytaj więcej o Dostawa komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem i instalacją do gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo »

Realizacja: IDcom.pl