Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej dla odbiorców projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno...

czytaj więcej o Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej dla odbiorców projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” »

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację drogi gminnej transportu rolnego...

czytaj więcej o Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo »

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu, gmina Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę i przebudowę (modernizację) Szkoły...

czytaj więcej o Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu, gmina Mochowo »

Dostawa kamienia i pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kamienia i pospółki...

czytaj więcej o Dostawa kamienia i pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Świadczenie usług doradczych w zakresie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług doradczych w zakresie wykluczenia...

czytaj więcej o Świadczenie usług doradczych w zakresie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Mochowo »

Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, Gmina Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją)...

czytaj więcej o Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, Gmina Mochowo »

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych...

czytaj więcej o ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO »

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Realizacja: IDcom-web.pl