Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 416.534,76 zł oraz na...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów »

Dostawa gruzu betonowego, pospółki przesiewanej oraz pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gruzu betonowego, pospółki przesiewanej...

czytaj więcej o Dostawa gruzu betonowego, pospółki przesiewanej oraz pospółki na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego, w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno – żwirową”

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mieszanki z kamienia granitowego, ramach...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego, w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno – żwirową” »

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów...

czytaj więcej o Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2016 »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VII

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VII »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długotermionowego...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów »

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb

Przetargi

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb” są roboty budowlane obejmujące wykonanie sieci wodociągowej...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb »

Realizacja: IDcom.pl