Urząd Gminy Mochowo

Rejestr zmian

18 czerwca 2018 07:10 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 44.2018 z 14-06-2018 w spr. powołania Komisji odbioru inwestycji...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_442018_z_14062018_w_spr_powolania_komisji_odbioru_inwesty cji_pn_utwardzenie_drog_gminnych_na_terenie_gminy_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 09:42 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 08:03 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarzadzenie 43.2018 z 14-06-2018 w spr. powołania składu osobowego Zespołu...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_432018_z_14062018_w_spr_powolania_skladu_osobowego_zespol u_interdyscyplinarnego_ds_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 08:02 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 42.2018 z 13-06-2018 w spr. powołania Komisji przetargowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_422018_z_13062018_w_spr_powolania_komisji_przetargowej_na _udzielenie_i_obsluge_dlugoterminowego_kredytu_zaciagnietego_przez_gmi ne_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 09:14 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości: Dodanie załącznika [zuki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 09:09 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 13:20 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego: Dodanie załącznika [zurawin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 13:20 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 15:05 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 23.2018 z 27-03-2018 w spr. przekazania sprawozdania z wykonania...: Dodanie załącznika [zal_nr_3_do_zarzadzenia_232018___sprawozdanie_z_wykonania_planu_finan sowego_gminnej_biblioteki_publicznej_w_mochowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 15:04 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 23.2018 z 27-03-2018 w spr. przekazania sprawozdania z wykonania...: Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_zarzadzenia_232018___informacja_o_stanie_mienia_gminy_moc howo_za_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 15:03 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 23.2018 z 27-03-2018 w spr. przekazania sprawozdania z wykonania...: Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_zarzadzenia_232018___sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gmi ny_mochowo__za_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 13:17 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 36.2018 z 30-04-2018 w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_362018_z_30042018_w_sprawie_zmian_w_wieloletniej_prognozi e_finansowej_gminy_mochowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:26 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 41.2018 z 30-05-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_nr_41_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_30_maj a_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:25 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 41.2018 z 30-05-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_41_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_30_maj a_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:25 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 41.2018 z 30-05-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_41_wojta_gminy_mochowo_z_dnia_30_maj a_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:24 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 41.2018 z 30-05-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_412018_z_30052018_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_w_budzecie _gminy_mochowo_w_2018_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:11 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych na postawie ustawy...: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna__przetwarzanie_danych_osobowych_na_postawie_ust awy_o_dowodach_osobistych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:10 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych na postawie ustawy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:09 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych na postawie ustawy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:08 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych na postawie ustawy...: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna__przetwarzanie_danych_osobowych_na_postawie_ust awy_prawo_o_aktach_stanu_cywilnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:07 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna - przetwarzanie danych osobowych na postawie ustawy...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:05 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna ogólna Urzędu Gminy w Mochowie: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_ogolna_urzedu_gminy_w_mochowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:04 (Dariusz Lazarowski) RODO: Klauzula Informacyjna ogólna Urzędu Gminy w Mochowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:02 (Dariusz Lazarowski) RODO: Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie...: Dodanie załącznika [powolanie_inspektora_ochrony_danych_osobowych_w_urzedzie_gminy_w_moch owie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 14:01 (Dariusz Lazarowski) RODO: Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:23 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:13 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie41_zal3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:13 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie41_zal2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:13 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie41_zal1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:12 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie41.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:03 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie36.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 14:01 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Usunięcie załącznika [zarzadzenie36.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:46 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 40.2018 z 24-05-2018 w spr. powołania Komisji przetargowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_402018_z_24052018_w_spr_powolania_komisji_przetargowej_na _1_najem_lokalu_uzytkowego_w_mochowie_przy_ul_dobrzynskiej_31_2_zbycie _nieruchomosci_niezabudowanej_w_m_zuki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:44 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie36.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:43 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 30.2018 z 23-04-2018 w spr. powołania Komisji przetargowej...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_302018_z_23042018_w_spr_powolania_komisji_przetargowej__z akup_lekkiego_samochodu_ratowniczo__gasniczego_dla_osp_malanowo_stare. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:43 (Dariusz Lazarowski) Zarządzenia 2018: Zarządzenie 30.2018 z 23-04-2018 w spr. powołania Komisji przetargowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:34 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie34_zal3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:34 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie34_zal2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:34 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie34_zal1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:33 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_34.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:32 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [rbz_iv_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:25 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [rbnds_iv_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:18 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [rbn_iv_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:18 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [rbn_i_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 11:17 (Ewa Kopycińska) Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę...: Dodanie załącznika [rb28s_iv_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 66301
Realizacja: IDcom-web.pl