Dane teleadresowe

Urząd Gminy Mochowo

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. sierpecki

gm. Mochowo

Adres

Mochowo 20 Email: mochowo@wp.pl

09-214 Mochowo

NIP

776-13-59-362

Telefon

Wójt Gminy 24 276 33 33

Telefon

Sekretariat, sprawy organizacyjno - kadrowe - 24 276 33 33, 276 31 78, e-mail gmina@mochowo.pl

Telefon

Sekretarz Gminy 24 276 33 33 e-mail mochowo@wp.pl

Telefon

Skarbnik Gminy 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl

Telefon

Kierownik USC 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl

Telefon

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl

Telefon

z-ca kierownika USC, sprawy obronne i działalności gospodarczej 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 212, e-mail dzgospodarcza@mochowo.pl

Telefon

sprawy ewidencji ludnosci i dowodów osobistych 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl

Telefon

obsługa organów samorządowych 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl

Telefon

zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, inwestycje 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl

Telefon

gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości; ochrona środowiska; opłaty za wodę i ścieki; bieżące remonty dróg; straże pożarne 24 276 35 17; 24 275 89 94, lub 24 2763333 wew.208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl; osrodowiska@mochowo.pl, gkomunalna@

Telefon

księgowość, wymiar podatków i opłat 24 276 31 90, e-mail finanse@mochowo.pl, podatki@mochowo.pl,

Telefon

księgowość oświatowa, płace, kasa, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 24 276 33 33 wew. 219 kasa, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wew. 218 e-mail oswiata@mochowo.pl

Telefon

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

W liczbach

Budżet

21572153,20

Procent na inwestycje

4,82

Obszar

143,6 km²

Liczba mieszkańców

6 127

Nr konta bankowego

34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

Numer stystyczny Gminy Mochowo

1427032

NIP Gminy

776-16-15-078

Regon Urzędu Gminy

000536380

Regon Gminy

611015773

Godziny pracy

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Budżet - wydatki

21 066 490,20

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011, 17:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 112068
05 stycznia 2015, 07:42 Krystyna Sobieszek - Aktualizacja danych.
05 stycznia 2015, 07:41 Krystyna Sobieszek - Aktualizacja danych.
05 stycznia 2015, 07:36 Krystyna Sobieszek - Aktualizacja danych.